Udarbejdelse og tryk af alle former for tryksager

Tryksager

FERIEDANMARK tilbyder udarbejdelse og tryk af alle former for tryksager i alle formater og papirkvaliteter. Vi tilbyder ligeledes alle former for tekstarbejde, fra tekstforfattelse til korrekturlæsning og oversættelser. Mere information findes under ”TEKSTARBEJDE” herunder.

Tryksager

FERIEDANMARK tilbyder tryk af alle slags tryksager – flyers, foldere, hæfter og magasiner tilbydes til absolut lavpris. Med i prisen er levering til kunde og til FERIEDANMARKs lager, hvis der også laves aftale om distribution.

Skal filen klargøres af os, hvilket indebærer indsætning af skæremærker og kontrol af trykfilen, er prisen kr. 500. Ved evt. konvertering af andre formater til trykklare pdf-filer: forhør pris. Vi udarbejder idé og layout af tryksager. I den forbindelse skal vi bruge højtopløselige billeder (300 dpi) i følgende formater: TIFF, JPEG eller EPS.
Timepris: kr. 500

Tekstarbejde

Vi tilbyder at tage os af alle former for tekstarbejde, fra korrekturlæsning til tekstforfattelse og oversættelser.
Husk, at en tekst i en annonce eller en tryksag kort og præcist skal formidle jeres budskab, fange læseren og skabe opmærksomhed omkring jeres produkt eller sted. Det er førstehåndsindtrykket af jer. Af samme grund er det mindst lige så vigtigt med en korrekt tekst som med en flot og indbydende opsætning med gode billeder.
Stave- og slåfejl, ukorrekt eller manglende tegnsætning og sproglige forviklinger virker useriøst og sender et dårligt og uprofessionelt signal, for sløser man med teksten, sløser man nok også med det, man tilbyder eller informerer om.
Et godt udtryk er et godt indtryk.

Korrekturlæsning

 • Standardkorrektur – teknisk korrektur
  Grammatiske fejl, stave-, tegnsætnings- og slåfejl rettes, så teksten lever op til gældende retstavningsregler.
  De tekniske fejl elimineres.
  Ønskes mere end blot en teknisk korrektur, så kan der vælges nedenstående to korrekturmodeller:
 • Udvidet korrektur – tekstredigering
  Foruden tekniske fejl korrigeres de sproglige fejl. Inkonsekvent og uhensigtsmæssig sprogbrug, spring i verbaltider,
  gentagelser og upræcise formuleringer elimineres. Sætninger omformuleres og forbedres, bl.a. ved redigering af sætningsopbygning og -længde, struktur og ordvalg.
  Teksten gøres mere flydende og letforståelig, uden at der dog er tale om en egentlig omskrivning.
 • Optimal korrektur – sprogoptimering
  Udover tekniske og sproglige rettelser og korrigeringer laves stilistiske og kommunikationsmæssige forbedringer af
  teksten. Der arbejdes med perfektionering af teksten på alle planer.
  Her ændres sætningskonstruktioner, der ikke nødvendigvis er forkerte, men som kan optimeres og blive bedre. Hvor
  det er nødvendigt, bliver afsnit og/eller sætninger omskrevet, så teksten fremstår indbydende og formfuldendt. Teksten hæves til et højere niveau – sprogligt, stilistisk og kommunikationsmæssigt.

Pris

 • Opstartspris for en opgave med 1 sprog: kr. 300
  (for analyse/rettelse og inkl. første ½ time)
  Følgende ½ time: kr. 250
 • Opstartspris for en opgave med 2-3 sprog: kr. 500
  (for analyse/rettelse og første ½ time)
  Følgende ½ time: kr. 250
  En gennemsnitslig teknisk korrekturlæsning af en 6-8-sidet folder tager normalt omkring ½ time, alt efter tekstmængde.

Tekstforfattelse

 • Vi forfatter gerne tekster fra bunden af og har altid fokus på budskab og målgruppe. Ud fra stikord, hjemmesider, telefonsamtaler el. lign. opbygges teksten i et teknisk, sprogligt, stilistisk og kommunikationsmæssigt korrekt sprog, der er flydende, præcist og letforståeligt.
 • Timepris: kr. 500

Oversættelser

 • Oversættelser – dansk-engelsk, engelsk-dansk og dansk-tysk, tysk-dansk – tilbydes. Der tages hensyn til hvert
  sprogs særlige formuleringer, og omformuleringer af den originale tekst vil forekomme, når det er korrekt og fremmer forståelsen.
 • Timepris: kr. 500

OBS! Er det større opgaver eller tekster med mange fejl, gives der gerne et tilbud ud fra tekstens tyngde og sværhedsgrad, mængde af fagudtryk osv.