FERIEDANMARK tilbyder annoncering, tryksager og distribution

Om FERIEDANMARK

Kontakt

FERIEDANMARK
Engvej 18
DK-8870 Langå
Tlf. +45 8646 2720
info@feriedanmark.dk

Lageradresse:
Engvej 18
DK-8870 Langå

Hvis den næste ferie skal holdes i Danmark, giver FERIEDANMARK.DK og magasinet FERIEDANMARK en nem og hurtig mulighed for at få overblik over alle de dejlige feriemuligheder og ferietilbud, der findes rundt om i landet.
Selv om Danmark er et lille land, findes der alligevel så mange forskellige steder, at det kan være svært at vælge.

FERIEDANMARK.DK og magasinet FERIEDANMARK hjælper dig med at finde frem til netop det sted, der opfylder dine krav og ønsker - uanset om du søger en god badestrand, overnatningsmulighed eller forlystelser. Du kan gøre brug af vores trykte magasin eller denne hjemmeside, hvor du kan søge på specifikke ord og navne, eller du kan vælge mellem forskellige kategorier og regioner. Vi stræber efter at gøre det nemmere at vælge en rigtig god ferie i Danmark!

Tryksager

Vi tilbyder opsætning, design/layout, korrekturlæsning, tekstforfatning, oversættelser til dansk, tysk og engelsk samt tryk af alle former for tryksager. Se mere under "Tryksager".

Distribution

Via vores brochurestativer, der findes i hele Danmark, tilbyder vi ligeledes yderst fleksibel og kommuneopdelt distribution efter ønske. Desuden distriburerer vi i Tyskland, Nederlandene, Sverige og Norge. Se mere under "Distribution".

Behandling af personoplysninger hos FERIEDANMARK ApS

1.1 Formål med behandlingen
Ved fremstilling af tryksager, annoncer, til nyhedsbrevstilmelding, til udsendelse af onlinebestillingslink, deltagelse på website og til distributionsaftaler hos FERIEDANMARK modtager FERIEDANMARK informationer, bl.a. via ordrebekræftelser, materialemodtagelse o. lign. fra kunder, som kan indeholde personlige oplysninger om kunder eller kunders kunder. Kunden anses i denne sammenhæng for at være dataansvarlig for enhver behandling af sådanne personoplysninger, og FERIEDANMARK anses for at være databehandler. Kunden forbliver således fuldt ud ansvarlig for lovligheden af al behandling af personoplysninger.

Der kan være tale om behandlingen af følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer og mailadresser m.m. på ansatte hos kunden og hos kundens kunde samt andre modtagere af de færdige tryksager og/eller de ovennævnte bestillinger.

1.2 Den dataansvarliges forpligtelser
Den dataansvarlige skal efterleve de til enhver tid gældende persondataretlige forpligtelser.

1.3 FERIEDANMARKs forpligtelser
FERIEDANMARK skal behandle personoplysninger som fortrolige oplysninger og skal sikre, at adgangen til personoplysningerne er begrænset til de medarbejdere, der som led i deres arbejde har behov for adgang til personoplysningerne.

FERIEDANMARK er berettiget til at behandle personoplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne fremstille og levere tryksagen eller annoncen, udsende links, oprette netannonce, lave aftaler osv. Dog sikres det, at personer hos FERIEDANMARK med autorisation til at behandle personoplysninger er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.

FERIEDANMARK forpligter sig til at implementere hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personlige oplysninger beskyttes mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, hændeligt eller ulovligt tab og enhver tredjeparts uautoriserede adgang.

Oplysninger opbevares hos FERIEDANMARK både fysisk i form af print af mails, som opbevares sammen med afgivne tilbud og i ordremapper, og elektronisk i mails og ordrebehandler- og faktureringssystem. De fysiske oplysninger slettes efter 2 år, når det er vedhæftet et tilbud, og efter 5 år, når det opbevares i en ordremappe. De elektroniske efter 2 år, når der er tale om mails. Oplysninger i ordrebehandlersystem og faktureringssystem slettes ikke, men tilgås kun fra computere med adgangskode. Oplysninger slettes ikke, hvor lovgivning forpligter til, at FERIEDANMARK fortsat opbevarer dem for at kunne opfylde lovpligtige forpligtelser, såsom til enhver tid gældende skatte- eller bogføringsregler.

I det usandsynlige tilfælde, at nogle oplysninger kan være blevet kompromitteret, forpligter FERIEDANMARK sig til at underrette kunden uden ugrundet ophold, efter at være blevet opmærksom på bruddet på persondatasikkerheden. Kunden er ansvarlig for at underrette den kompetente tilsynsmyndighed og de registrerede om bruddet på persondatasikkerheden i henhold til gældende lovs krævede omfang. FERIEDANMARK forpligter sig til, så vidt muligt, at hjælpe kunden med hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at opfylde kundens forpligtelse til at svare på forespørgsler fra kundens kunder. FERIEDANMARK vil stille alle de oplysninger, der er nødvendige, for at påvise overensstemmelse med de i dette afsnit fastsatte forpligtelser, til rådighed for kunden og tage højde for og bidrage til gennemgange, herunder inspektioner, udført af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.

1.4 Brug af tredjeparter
FERIEDANMARK forpligter sig til at holde alle personlige oplysninger fortrolige i forhold til tredjeparter med undtagelse af tredjeparter, der bidrager til fremstillingen og leveringen af tryksagen. Tredjeparter benyttes i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at kunne fremstille og levere det bestilte, det kan være eksterne bogbindere, forædlere, distributører og fragtmænd. Der indgås fortrolighedsaftaler eller databehandleraftaler med underleverandører, for at sikre at de opstillede procedurer i dette afsnit overholdes.

Hvis tredjepart ikke opfylder sine forpligtelser, forbliver FERIEDANMARK fuldt ansvarlig overfor den dataansvarlige for opfyldelsen af tredjeparts forpligtelser.

1.5 Misligholdelse
FERIEDANMARK skal holde den dataansvarlige skadesløs for enhver form for sagsanlæg, krav, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som er en følge af misligholdelse af forpligtelserne omkring håndtering af personlige oplysninger, herunder ved manglende overholdelse af gældende persondatalovgivning.