VADEHAVSCENTRET – Porten til UNESCO-verdensarv

VADEHAVSCENTRET – Porten til UNESCO-verdensarv

Oplevelsesartikel

Verdensarv er noget, der er så værdifuldt, at det skal gives i arv til de næste generationer. Noget der skal værnes om og passes godt på, for at eftertiden kan opleve det, og fordi verdensarven har betydning for menneskeheden og vores forståelse af verden.

Vadehavet i Danmark blev udnævnt til verdensarvsområde af UNESCO i 2014, og i dag er Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark sammen en verdensarv. I hele verden er der 200 natursteder, der er verdensarv.

I landsbyen Vester Vedsted, sydvest for Danmarks ældste by Ribe, ligger besøgscentret for Verdensarven: VADEHAVSCENTRET – PORTEN TIL UNESCO VERDENSARV. Centret rummer udstillinger af international klasse om Vadehavets trækfugle, landskab, Vadehavets dyreliv og stormfloder.

Centret er samtidig udgangspunkt for naturvejlederaktiviteter hele året. Man kan hente østers, opleve sort sol – hvor stærene danser i skumringen – trave ud over vaderne til sælbankerne på kanten af dybet eller få en familieoplevelse på vaden med Sea Explorer – og mange andre aktiviteter.

Det nye VADEHAVSCENTER er høj kvalitet hele vejen, der forbinder unik arkitektur af Dorte Mandrup-arkitekter med udstillingen ”Vadehavets trækfugle” af arkitekt Johan Carlson. Udstillingen forbinder det at formidle viden med et utroligt smukt udtryk og design, der på alle måde viser værdighed over for vadehavets fortællinger og klassificeringen til verdensarv.

Arkitekturen
Arkitekturen er en nytolkning af marskens byggetraditioner gennem tusinder af år. De arkæologiske udgravninger, der blev gjort ”on location”, før nybyggeriet gik i gang, viste beboelse helt tilbage fra 600-årene e.Kr.

Dorte Mandrup Arkitekter har skabt en arkitektonisk perle af en bygning, der tager danske tagrør fuldt ud med i udformning af et formidlingscenter af nutiden.

Udstillingen VADEHAVETS TRÆKFUGLE
”Kik grundigt på naturen, og du vil forstå alting meget bedre” - sagde Einstein. Derfor er det VADEHAVSCENTRETs mål at bringe den besøgende tættere på VADEHAVETS store natur, for at vi kan forstå den, holde af den og derved passe bedre på den. Derfor er det en god ide at starte i VADEHAVSCENTRETs udstillinger inden man udforsker Vadehavets verden.

Udstillingen VADEHAVETS TRÆKFUGLE er en udstilling, hvor man gennem trækfuglene får en indsigt i tidevandet, i landskabet og dets dynamik, i vaderfladernes utrolige liv som et af verdens største spisekamre for trækfugle på den globale, vigtige Østatlantiske trækrute. Gennem udstillingen får vi indblik i, hvorfor Vadehavet er klassificeret som Verdensarv.

Vi følger trækfuglene igennem hele udstillingen. Oplever dem i Vadehavet - Danmarks savanne - med en mangfoldighed og en tilpasning, der er utrolig. Livet på vaderne, i luften, på højvandsrastepladserne er enestående, og 15 millioner trækfugle er afhængige af Vadehavet, som raste- og fourageringssted. I træktiden er der start og landinger hvert sekund – Vadehavet er en international lufthavn.

Man kan i udstillingen gå på opdagelse i Vadehavets spisekammer og røre ved en kiselalge i overstørrelse, prøve fødenettet, og i rørebassinet møder man livet i det lave vand med krabber, fladfisk, konk-snegle, skaldyr og meget mere.

I det Anatomiske kabinet og Galleriet håber vi, at din nysgerrighed er ”nørdet”, for her går vi i dybden. Kan du skabe vind, for at fuglen kan flyve? Eller lav din egen fugl - hvem flyver bedst? Her er der noget for både børn og voksne.

VADEHAVSCENTRETs professionelle naturvejleder laver ture i Vadehavet hele året, men vi tager hensyn og indretter os efter naturens rytme.

I sensommeren, fra august og frem, er det tid for vandreturene til de store sælbanker. Sælerne har nu opfostret deres unger, og der er ro på bankerne. Sælerne er et imponerende syn, når man på bankerne kan tælle 200, 300, ja nogen steder mere end 700 sæler. VADEHAVSCENTRETs guider går først ud til sælbankerne fra august, da sælerne i maj, juni og juli yngler og dier deres unger. Sælungerne drikker kun to gange om dagen og skal have ro til at die. Det rigtige er derfor at give dem ro på bankerne, indtil hen på sommeren.

En rigtig god familieoplevelse i tilknytning til et besøg på VADEHAVSCENTRET er at tage med på sommeraktiviteten Sea Explorer. Her går familier med på vaden medbringende feltudstyr til at gå på opdagelse i vadens enorme dyreliv. Et par timer sammen med en naturvejleder og far og mor på vaden er en rigtig god oplevelse. Efterfølgende tager vi dagens fangst med på VADEHAVSCENTRET og studerer det nærmere under lup.

Efteråret, foråret og vinteren er tid for østers og sort sol. Østersture laves både som en lang og enestående tur ud til de helt store østersbanker med mellem 3-500 tons østers og som østersturen for alle, hvor de fleste kan være med. Sort sol er, når stære fra hele Skandinavien og Østersø-egnene gør stop i marsken, inden de flyver til England eller længere sydpå for vinteren, eller når de er på deres vej til yngleområder. Sort sol tiltrækker mange turister, og når stærene danser på himmelen, er begejstringen stor. Bestil billet i god tid på vores hjemmeside.