Med livredderne på arbejde!

Med livredderne på arbejde!

Oplevelsesartikel

Hver sommer bruger mere end hundrede unge mænd og kvinder deres ferie på at skabe tryghed ved de danske kyster. Stranden er en fantastisk arbejdsplads og et perfekt modstykke til studierne. Livredderne gør en stor forskel, har et stort ansvar og et fantastisk godt kammeratskab.

Kristian har været livredder i Danmarks største livreddertjeneste, TrygFonden kystlivredning, i et par år. Og han elsker sommerjobbet. ”Jeg hørte om jobbet fra en kammerat – og det lød bare så spændende: et job der giver mening, hvor man arbejder ude i det fri, rundt om i Danmark og sammen med andre unge – kan det være bedre? Så jeg søgte om at blive livredder, og kom til optagelsesprøve”. Selvom det var hårdt bestod Kristian optagelsesprøven – og derefter tog han selve livredderuddannelsen, som løber over tre forlængede weekender. ”Uddannelsen er hård og koncentreret, men er man i god form og vant til at færdes i vand, så er det til at klare. Efter uddannelsen arbejdede jeg seks uger på stranden. Det var fantastisk. Mødet med turisterne - både børn, unge, gamle, danske og udenlandske - gav en masse positive oplevelser,” fortæller Kristian.

Udstyret skal være i orden
Arbejdsdagen på stranden begynder kl. 11.00, hvor livreddertårnet åbner. Kristian ankommer til tårnet sammen med sin makker lidt i 11. Med sig har de livredderbåden og andet dyrt udstyr, som de tager med hjem til deres indkvarteringssted, der ligger i nærheden af tårnet. ”Vi kan desværre ikke efterlade vores udstyr på stranden, da vi er bange for hærværk. Vores udstyr skal være top tunet hele tiden, så vi passer godt på det,” siger Kristian.

Når livredderne møder på vagt, åbner de tårnet, tjekker båden og prøvestarter motoren, så den er klar til dagens opgaver. ”Der er nogle faste opgaver, som skal løses. Vi måler fx vandtemperaturen og vinden og skriver oplysningerne på infotavlen, så badegæsterne kan følge med i dagens tal. Det er også her vi skriver, hvis der er noget særligt, man skal være opmærksom på – fx mange brandmænd” fortæller Kristian og peger på skiltet foran livreddertårnet. ”Når vi åbner tårnet, vurderer vi også, hvilken farve flag, der skal op i toppen af tårnet. Vi har tre flag at gøre godt med og de sender et vigtigt signal til badegæsterne. Det nye halvt røde, halvt gule sætter vi op, når der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. Flaget betyder ganske simpelt ”livredder på vagt”,” forklarer Kristian. Dette flag har afløst det grønne flag, som blev brugt tidligere, men som TrygFonden kystlivredning afskaffede i 2008 efter anbefaling fra den internationale livredningsorganisation. Er der skærpede forhold, fx fralandsvind, strøm eller mange brandmænd, sætter livredderne det gule flag op. Det betyder ”det er tilladt at bade, men vær særlig opmærksom. Det sidste flag er rødt og hejses, når badning er forbudt. ”Når det røde flag er oppe, er det livsfarligt at bade,” understreger Kristian.

Når flaget er hejst i tårnet, markerer livredderne deres primære zone. Det er det område, hvor livredderne holder særligt øje med de badende. Området strækker sig over 200 meter - 100 meter på hver side af livreddertårnet. Området markeres med et flag i hver ende. Flaget er halvt rødt, halvt gult. ”Vi gør meget ud af at fortælle de badende, at de bør bade i vores primære zone. Nogle tror at livredderne kan holde øje med hele stranden, men det er jo umuligt. Bader man inden for flagene, så får man en ekstra tryghed,” forklarer Kristian.
Markeringen med flagene er hentet fra udlandet. Livreddere i fx Australien har brugt denne markering i mange år. De har endda et slogan, der hedder ”swim between the flags” – eller svøm mellem flagene”. Livredderne håber, at det med tiden også bliver helt naturligt for danskerne at bade mellem flagene.

Når tårnet er åbnet, udstyret tjekket, målingerne i hus og flagene på plads, er livredderne klar til at forebygge drukneulykker. Det gør de blandt andet ved at overvåge stranden fra toppen af livreddertårnet. Hvis de ser badegæster i gang med aktiviteter, der kan ende galt, tager de hurtigt kontakt til dem. Det kunne eksempelvis være en familie, som er ved at søsætte en gummibåd og der er fralandsvind. Så er der nemlig stor sandsynlighed for, at gummibåd og passagerer vil blæse til havs. Sætter livredderne ind i tide, undgår familien en ubehagelig oplevelse, der i værste fald kan ende rigtig galt. I løbet af dagen patruljerer livredderne på stranden både til lands og i vandet. Det er altid en kærkommen lejlighed til at hilse på badegæsterne og få sejlet i livredderbåden. Nogle dage er der meget få mennesker på stranden pga. dårligt vejr. Her holder livredderne naturligvis stadig et vågent øje med kysten, men samtidig bliver der mere tid til træning og vedligeholdelse af udstyret.

Slip ikke børnene af syne ...
… sådan lyder et af livreddernes 5 baderåd. Og det skal tages meget alvorligt. Børn og vand kan være en meget farlig cocktail. Drukneulykker opstår lynhurtigt og ofte næsten helt lydløst. Forældrene må derfor ikke slippe børnene af syne, heller ikke kortvarigt for at gå på toilettet eller for at hente mere solcreme i bilen. Det er forældrenes ansvar at holde øje med børnene og skal man på toilettet må man enten tage børnene med eller overlade opsynet til en anden voksen, som man har tillid til. ”Nogen gange bliver vi livreddere spurgt, om vi ikke kan holde øje med børn, mens forældrene er på toilettet. Det siger vi naturligvis nej til. Vi er livreddere og ikke barnepiger. Det er forældrenes opgave og ansvar at holde øje med deres børn”, smiler Kristian.

Hvor har de gode pizzaer?
Badesikkerhed er livreddernes speciale, og det er selvfølgelig inden for dette område, de får flest spørgsmål. De tre mest stillede spørgsmål er: Hvad betyder de forskellige livredderflag? Er der understrøm i dag? Og er der mange brandmænd? Men de får også spørgsmål fra badegæsterne om alt mulig andet: Hvor får man de bedste pizzaer? Eller hvor ligger den og den turistattraktion henne? ”Det er okay at folk spørger. Vi kan naturligvis svare på det med badesikkerhed, men det er ikke altid, at vi har smagt alle pizzaerne i området”, griner Kristian.

I aktion
Hvert år er livredderne i TrygFonden kystlivredning i aktion mange gange. I 2008 blev det til hele 2.158 gange. Heldigvis var mange af aktionerne almindelig førstehjælp. Men 40 af aktionerne betragtes som livreddende. Det vil sige, at badegæsten var ude i en meget kritisk situation.

Det kan fx være en person, der ikke kan svømme og pludselig bliver overrasket af ikke at kunne bunde længere. Eller en surfer der har overvurderet sine evner og kommer i nød. Livredderne oplever også, at personer på stranden får hjertestop. En ”liv eller død situation” er en meget intens oplevelse for alle. Men livredderne er særligt godt rustet via deres uddannelse og deres udstyr såsom hjertestarter, iltkuffert, livredderbåd og rescueboards.

”En arbejdsdag som livredder byder på utrolig mange spændende opgaver, og når tårnet lukker kl. 19.00, kan man se tilbage på en dag, hvor man har været med til at skabe tryghed for de badende og virkelig har gjort en forskel. Det giver en god fornemmelse i maven”, slutter Kristian.

På de danske strande er der mange forskellige forhold, der kan skabe farlige situationer. Det er derfor vigtigt at følge de 5 baderåd. Og er der livreddere på stranden, så spørg livredderne, om der er noget særligt, man skal være opmærksom på ved netop denne strand.

1. Lær at svømme
Hvis du ikke kan svømme, er det ikke en god ide at bade. Vælger du alligevel at bade, er det vigtigt, at du har valgt et sted, hvor du kan bunde og vandforholdene er meget rolige.

2. Gå aldrig alene i vandet
Det giver større sikkerhed for dig og dem, du bader eller svømmer med. I kan holde øje med hinanden og hurtigt gribe ind, hvis en af jer får problemer.

3. Læs vinden og vandet
Inden du går i vandet, er det en god ide at have undersøgt vandforholdene. Hvor hurtigt bliver det dybt? Blæser vinden væk fra land eller mod land? Er der store bølger? Kan du se et revlehul? Kan du se strømmens retning?

4. Lær stranden at kende
Første gang du bader et nyt sted, er det vigtigt at være særlig opmærksom. Spørg lokale eller en eventuel livredder om de lokale forhold, og hvorvidt der er nogle særlige vandforhold og forholdsregler, du bør kende.

5. Slip ikke børnene af syne
Du holder bedst øje med børnene, hvis du ikke bliver distraheret. Vær tæt nok på barnet til, at du har mulighed for at give mundtlige anvisninger og kan gribe hurtigt ind, hvis der er brug for det.

Læs mere om vand og sikkerhed på www.respektforvand.dk

Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. +45 4526 0800
info@trygfonden.dk
www.trygfonden.dk